Vestre gravlund gamle kapell. Åpen dag på Vestre gravlund: miljøvennlig gravplassdrift

Oslobilder

Vestre gravlund gamle kapell

I Sandnes tildeles grav etter avdødes bostedsadresse og kirkesogn. Urnegrav med montert gravminne med 4 sider. Hei Jan Erik Det er mulig jeg er litt utenfor temaet, men du spør vel egentlig om hvilke kirke som er benyttet ved begravelse på Vestre Gravlund i 1919 - 27. Domnikus kirke som kan benyttes til katolske begravelsesseremonier. Her finnes også graven til , den første nordmann som falt i internasjonale militære operasjoner etter andre verdenskrig Korea 1952. Vi kan gjerne være behjelpelige med bestilling av catering hjem til deg eller til ønskede lokaler.

Next

Kirkegårder og gravkapell i Fredrikstad

Vestre gravlund gamle kapell

Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Gravmonument max tillatte bredde 60 cm. Ring oss eller benytt bookingverktøyet nederst på siden for å avtale tidspunkt for møte. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Adresse: Sviland kapell, Lyngnesveien 37, 4308 Sandnes Øvrige kirker, kapeller, menighetssenter i Sandnes Kommune.

Next

Vestre krematorium, gamle kapell, interiør, båre, kranser

Vestre gravlund gamle kapell

Olav domkirke er ofte aktuell som seremonisted. Hver side festes for seg og ansees som en grav hvor det er plass til 4 urner. Her finnes også et lite område for ukjente norske soldater. Jeg tror at det er samme situasjon for en av de andre Oslokirkegårdene - mine tipoldeforeldre står ikke i Gravminner, men de som er begravet i samme familiegravsted står. Gamle kapell er ein sirkulær bygning i , med karakteristisk , og med ein monumetal trapp framfor hovudinngangen mot gravlunden. I det nordvestre hjørnet av gravlunden ligg Vestre krematorium, bygd i 1909 for , og overteke av Oslo kommune i 1940.

Next

Sandnes kommune

Vestre gravlund gamle kapell

Tillatelse kan også gis for avdøde barn hvis foreldrene ønsker det. Det var stor motstand frå prestar, biskopen og stiftsdireksjonen i Kristiania dåverande namn på Oslo mot at det vart bygd eit krematorium på ein innvigd gravlund. Vi kan i disse lokalene levere et komplett minnesamvær med dekking, servering og rydding. Askespredning kan være et alternativ for dem som ikke ønsker begravelse eller urnenedsettelse på en gravplass, eller hvis avdøde hadde en spesiell tilknytning til et bestemt sted. Krematoriet ble nedlagt i 2009, da nye overtok all kremasjonsvirksomhet i Oslo. Sandnes kommune dekker kostnaden for kremasjonen for sine innbyggere.

Next

Vestre krematorium, gamle kapell, interiør, båre, kranser

Vestre gravlund gamle kapell

Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest ti virkedager etter dødsfallet. Opphavleg var namnet berre Krematoriet, endra til Gamle krematorium i 1930 og til Vestre krematorium i 1960. Høyland menighetssenter Kyrkjeveien 345 4325 Sandnes Sandnes kirke Kirkeveien 10 4307 Sandnes Sandnes menighetssenter Eidsvollgata 44 4307 Sandnes Riska kirke Amboltveien 2 4311 Hommersåk Gand kirke med tilbygg Juvelveien 4 4318 Sandnes Lura kirke Kobberveien 109 4313 Sandnes Hana kirke Åsveien 124 4328 Sandnes Valg av grav og gravsted Valg av grav drøftes vanligvis med begravelsesbyrået i forkant av gravferden. Adresse: Gand gravlund, Telthusveien, 4319 Sandnes Høle kyrkjegard ved Høle kyrkje, har opprinnelig vært et kirkested fra middelalderen. Opprinnelig ble den anlagt på eiendommene til gårdene , og. Ulike gravtyper i Sandnes: Det skal som hovedregel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted. På åpen dag bli det en rekke ulike aktiviteter på Vestre gravlund, blant annet omvisninger og demonstrasjon av miljøvennlig verktøy, men også slåttekurs og konsert i Gamle kapell.

Next

Vestre Gravlund (Oslo, Norge)

Vestre gravlund gamle kapell

Det vart dekorert innvendig i 1923 med av. Denne utvidelsen markerer seg spesielt ved at det ble anlagt et eget gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravferd. Det kan ikke skje nær bebyggelse eller der folk ellers oppholder seg. Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

Next

Majorstuen

Vestre gravlund gamle kapell

Vi kommer gjerne hjem til deg eller til Majorstuen-kontoret etter avtale. Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 10 virkedager etter dødsfallet. De fleste seremoniene går fra Sandnes kapell. Siden er den blitt utvidet flere ganger frem til. Kirkegården ble sist utvidet i 2005, og totalarealet er nå til sammen 46 da.

Next