Turkiet befolkning. Side

Side

Turkiet befolkning

Uddybende artikel: Tyrkiet er et af de lande, der var med til at grundlægge og. To år senere sluttede landsholdet som nummer tre ved i Japan og Sydkorea, mens holdet nåede semifinalerne ved. Ifølge statistikker fra 2005 er den på 68,9 år for mænd og 73,8 år for kvinder, hvor et gennemsnit på 71,3 år gælder for den samlede befolkning. Inom sunniislam så hävdar man att Muhammed inte bara var den störste profeten utan även den siste. Det osmanniske imperium havde kulturelle forbindelser til både den østlige og vestlige verden i løbet af sin 623-årige historie. Enhver egnet mandlig tyrkisk statsborger, der ikke på andre måder er forhindret, skal tjene i militæret i perioder varierende fra tre uger til femten måneder, afhængig af uddannelse og jobplacering.

Next

Turkar i Sverige

Turkiet befolkning

Turkar i Sverige · är en - fotbollsspelare. Atatürks tankar formulerades som en statsbärande ideologi, kemalismen, där grundstenarna var turkisk nationalism, sekularism, folkstyre med tiden och etatism, det vill säga en stark statsmakt med statlig styrning av ekonomin. Det trojanska kriget ägde rum i Troja, Turkiet. Siden da har Tyrkiet ikke anerkendt den essentielt græsk-cypriotiske Republikken Cypern som den eneste autoritet på landet, men støtter i stedet det tyrkisk-cypriotiske samfund i form af de facto-republikken. Kyrkan var centralhelgedomen för de ortodoxa kyrkorna och platsen där bland annat befästes genom en år 1054. Især i 1960'erne og i 1980'erne var der politisk ustablilitet, som førte til et antal , i , , og.

Next

Turkiet

Turkiet befolkning

En annan vanlig förklaring är att İstanbul helt enkelt är en förvrängning av Konstantinopolis, där -stan- och -pol- förenats med i som en del av den turkiska vokalbindningen. Men tills vidare var bara ett parti, Republikanska folkpartiet, tillåtet. Staden har också härjats av omfattande bränder 1714, 1755, 1808 och speciellt 1826. Varken eller Sahariska arabiska demokratiska republiken kontrollerar hela området Västsahara. Den anatolske halvø også kaldet , som omfatter det meste af det moderne Tyrkiet, er et af de områder i verden, hvor der længst har været vedvarende beboelse. Forfatningsdomstolen kan fratage statstilskuddet til politiske partier, der dømmes anti-sekulære eller — eller den kan forbyde partiet. Detta i förening med och anfall gjorde det nödvändigt med större och starkare befästningar.

Next

Turkiet

Turkiet befolkning

The Oxford History of Byzantium Oxfords Byzants-historie. Jungfru Marias hus i Efesos anses vara den första kyrkan tillägnad Jungfru Maria och vördas av såväl kristna som muslimer. Under det muslimska styret gjordes den om till och idag fungerar den som. De fem dagliga bönerna:Vid bönestunden skall man vara vänd mot staden Mecka i Saudiarabien. Hundra år senare behärskade huvuddelen av Anatolien, norra och östra Balkan. Tyrkiet blev et stiftende medlem af i 1949, anmodede om associeret medlemskab af forgænger for i 1959 og blev et i 1963.

Next

25 Intressanta fakta om Turkiet

Turkiet befolkning

De troende muslimerna ber minst 1 gång i veckan och gärna på en fredag, men en troende muslim ska helst be 5 gången om dagen. Eftervärlden kom dock att kalla den efter honom. I Balkankrigen 1912—1913 förlorade osmanska riket alla besittningar i Europa utom östra Thrakien. Den forrige præsident, , blev valgt efter at have været præsident for. I statistiken ingår de omtvistade områdena och. Landet är dock fortfarande en av världens största jordbruksproducenter och är självförsörjande på livsmedel.

Next

Istanbul

Turkiet befolkning

Government of Nepal, National Planning Commission Secretariat, Central Bureau of Statistics. Ataturk: The Biography of the Founder of Modern Turkey. En betydande andel av båda folkgrupper är dock aleviter — en riktning som mest förekommer i Turkiet. Även området runt i den i öster angränsande provinsen hänger i dag bebyggelsemässigt samman med Istanbulområdet. Turkiet har en stark tillverkningsindustri.

Next

Fakta om Turkiet

Turkiet befolkning

Om man ska jämföra Islam emot Kristendomen så är Aleviter som Protestanter och Sunna muslimer som katoliker och shia muslimer är som ortodoxa. Med sex tungt bestyckade tremastare i spetsen gick den Heliga ligan till anfall mot sultanens flotta. Kurderna har blivit och blir utsatta för olika former av förtryck, och många kurder kämpar för ett självständigt Kurdistan. Till vardags arbetade han som grekisk kristen biskop i staden Myra i Lykien en provins i den bysantinska Anatolien. På 1800-talet gick imperiet in i en långvarig svacka och förlorade allt fler områden. Alla dessa har dock reducerats till små minoriteter, som nu huvudsakligen lever i Istanbul. Det finns även turkar från , , och.

Next

Turkiet

Turkiet befolkning

Man brukar uppskatta att 20-30% ca 20 miljoner av Turkiets befolkning är aleviter. I den här artikeln i tidningen Militär Historia redogör Oskar Sjöström för det blodiga sjöslaget vid Lepanto 1571. De religiösa ledarna för varje sådant samfund, millet, svarade för att medlemmarna betalade skatt och fullgjorde andra skyldigheter till sultanen. En av världens första och mest precisa världskartor tillverkades av den berömda turkiska kartografen Piri Reis under 1500-talet. Detta har skapat konflikt mellan kurdiska grupper och de fyra stater som kontrollerar de kurdiska områdena.

Next