Tụng chú đại bi 21 biến. Chú Đại Bi 21 Biến Video Có Chữ

Ngỡ ngàng Chú Đại Bi và những linh ứng thực tế vi diệu

Tụng chú đại bi 21 biến

Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Nếu có thể, hành giả nên vì chính lòng đại bi mong cầu phụng sự Phật Pháp và chúng sinh này mà nguyện thành tựu những nguyện vọng, ước nguyện trước mắt những nguyện cầu nếu có ở phần Kỳ Nguyện. Nếu có niềm tin thì dù có làm việc ác, cũng có thể vào được thiên đường. Như vậy từ chữ án, xuất sinh ra mười pháp môn vi diệu. Ai ăn nấy no- ai tu nấy đắc vậy! Chắc là rất ít người biết được. Trì Tụng Chú Đại Bi — 21 Biến có chữ dễ tụng Tôi có một người bạn học chung trường chuyên nghiệp, khi ra trường mỗi đứa công tác một nơi, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Sáng hôm sau tôi kể cho vợ tôi nghe về giấc mơ trên, vợ tôi bảo tối ngày cứ tưởng tới đạo nên nằm mơ như vậy.

Next

Tụng Chú Đại Bi 21 biến Bản Mới ( có chữ ) rất hay

Tụng chú đại bi 21 biến

Nên khi tụng chú đừng cố hiểu câu chú nói gì, chỉ cần thành tâm. Mỗi lần đọc hết bài kinh thì tương đương với 1 biến chú. Từ bi quán: hành giả nên nhắm mắt tĩnh lặng, nghĩ nhớ đến cảnh khổ sở của chúng sanh lặn hụp trong luân hồi, từ đây mà trong thâm tâm khởi niệm từ bi thương sót, và vì thương sót chúng sinh nên trong tâm niệm mong được thọ trì chú Đại Bi, nguyện nương oai thần thần chú được tiến bước trên đường Phật Pháp, phụng sự Phật Pháp và chúng sinh. Có nghĩa là chúng ta phải nên ngưỡng nguyện đến sự gia hộ của Tam bảo. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt, Nếu con hướng về loài ngạ quỷ. Có nghĩa là người xa lìa tất cả các ác pháp.

Next

Tụng Chú Đại Bi (21 Biến)

Tụng chú đại bi 21 biến

Có rất nhiều người phát tâm bồ đề. Theo sự chỉ dẫn của bà lão, tới chợ Cẩm Sơn tôi ngừng lại, phần chưa biết hỏi ai thì có người nắm tay tôi hỏi lớn: Cậu Út đi đâu trên này vậy? Có người sẽ hỏi: Quy y Tam bảo sẽ có lợi ích gì? Nghĩa là khi quí vị trì tụng thần chú này, thì Tứ đại thiên vương đều đến làm Hộ pháp cho quí vị. Ông lão làm thinh nhìn vào mặt tôi chằm chằm rồi biến mất. Năng lực của câu chú đó có thể hàng phục thiên ma, chế phục ngoại đạo khi nó nghe đến câu chú này. Không làm những việc xấu ác nữa. Nghĩa là cảnh giới của hành giả sẽ trải qua sau khi chứng được Thập địa của hàng Bồ — tát.

Next

Chú Đại Bi

Tụng chú đại bi 21 biến

Nếu có người bị quỷ nhập, hãy lấy hương an tất, chú 21 biến rồi mang đi đốt và xông dưới lỗ mũi của nạn nhân. Bà chỉ đường cho tôi xong, tôi hỏi làm quen: Dì quy y lâu chưa, pháp danh là gì? Thế nên chúng ta cần phải cung kính quy ngưỡng và tín thọ nơi Tam bảo cao quý, phát khởi tín tâm kiên cố và thâm sâu, không một mảy may nghi ngờ. Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. Hiện giờ anh ta đã thuộc, trì tụng hàng đêm, gia đình đã ổn định, ít bệnh hoạn. If there are any copyright issues with any videos posted here i will remove them, please contact my email : songtrang1978 gmail. Liếc nhìn thì thấy đó là Nghĩa — rể của chị bà con chú bác. Với mình thì cho rằng bạn làm như vậy thì ma,quỷ nó không sợ, nó còn troll dọa bạn nhiều hơn, thậm chí ma, quỷ và vong còn kéo tới đông hơn đó.

Next

TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ )

Tụng chú đại bi 21 biến

Tôi ngoan ngoãn đi theo đến một ngôi đền rất lớn, hai vị Bồ-tát đó đưa cho tôi một cái ấn lớn màu trắng bảo tôi đặt ấn đó vào một ô trống trên một trụ đồng rất to, trên trụ đồng đó có khắc nhiều chữ Phạn mà tôi không đọc được hết, sau đó họ bảo tôi đọc chú Đại bi, tôi đọc lớn tiếng rành rọt. Khi đó năng lượng trao đổi là rất lớn Thích Nhất Hạnh. Con nguyện đời nầy có bao nhiêu nghiệp chướng đều được tiêu diệt, đã có ác báo, đời sau không thọ. Nếu quí vị trì niệm được toàn thể bài chú thì quá tốt, nếu không chỉ cần niệm câu đầu tiên Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da, cũng sẽ thành tựu những công đức không thể nghĩ bàn. Tai nạn lớn sẽ biến thành tai nạn nhỏ, và nếu gặp tai nạn nhỏ thì cũng sẽ được tiêu sạch.

Next

Nghi thức đơn giản trì tụng Chú Đại Bi tại nhà

Tụng chú đại bi 21 biến

Nghĩa trả lời: Con nghỉ để đi dự đám cúng dường trai tăng cho bà nhạc. Đảnh Lễ Tam Bảo phần đảnh lễ, hướng về Tam Bảo cần có trước khi vào nghi thức : Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. Mn niệm chú đại bi thời gian tốt nhất là 5-7h 11-13h 17-19h 23-1h. Nếu có người một bên của thân thể bị tê liệt, làm cho mũi nghẹt và tay chân không cử động được, hãy chú 21 biến vào bơ bò nguyên chất và xoa lên thân thì sẽ lành. Lễ cúng dường xong tôi xin phép ra về. Để âm an trú hay thiền chỉ cầu bình an cho bản thân, hãy chú tâm niệm và đừng suy nghĩ gì.

Next

Tụng Chú Đại Bi 21 Biến .Thầy Thích Trí Thoát

Tụng chú đại bi 21 biến

Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Huệ Duyên 5 biến thời gian 21 phút : 3. Những câu truyện về linh ứng của chú đại bi đã được rất nhiều người chia sẻ trên các cộng đồng mạng từ fanpage, đến các group facebook, nhưng chỉ khi bạn trực tiếp tự mình trải nghiệm và tu trì bạn mới thấy rõ năng lực của chú đại bi là như thế nào. Nếu quí vị không có được bạn tốt, mà muốn gặp được một người, hay niệm Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da thì liền gặp được ngay bạn lành. Mà con xin dâng trọn vẹn thân mạng mình lên chư Phật. Nếu có người kiện tụng, thi đấu thì hãy chú 21 biến vào cây bạch xương bồ và cột trên tay phải. Đến ngày thứ năm, sau khi lễ Phật, ngồi thiền và tụng 21 biến chú Đại bi, tôi đi ngủ và nằm mơ.

Next