Độ ta không độ nàng remix karaoke. [Karaoke] Độ Ta Không Độ Nàng

Độ Ta Không Độ Nàng Remix , Bán Duyên Htrol Remix Top EDM Tik Tok Remix 2019 Nhẹ Nhàng Gây Nghiện

Độ ta không độ nàng remix karaoke

Phật ở trên kia cao quá Mãi mãi không độ tới nàng Vạn dặm tương tư vì ai Tiếng mõ vang lên phũ phàng Chùa này không thấy bóng nàng Bồ đề chẳng muốn nở hoa Dòng kinh còn lưu vạn chữ Bỉ ngạn phủ lên mấy thu Hồng trần hôm nay xa quá Ái ố không thể giãi bày Hỏi người ra đi vì đâu Chắc chắn không thể quay đầu Mộng này tan theo bóng phật Trả lại người áo cà sa Vì sao độ ta không độ nàng? Hồng trần hôm nay xa quá Ái ố không thể giãi bày Hỏi người ra đi vì đâu Chắc chắn không thể quay đầu Mộng này tan theo bóng Phật Trả lại người áo cà sa Vì sao độ ta không độ nàng? Vì người hoa rơi hữu ý Khiến nước chảy càng vô tình Một thưở niên hoa hợp tan Tiếng mõ xưa rối loạn Bồ đề không nghe tiếng nàng Hồng trần đã mấy độ hoa Mắt còn vương màu máu Hồng nhan chẳng trông thấy đâu? Lại một tay ta gõ mõ Phá nát cương thường biến họa Vài độ xuân thu vừa qua Có lẽ không còn thấy nàng Hỏi Phật trong kiếp này Ngày ngày gõ mõ tụng kinh Vì sao độ ta không độ nàng? Lại một tay ta gõ mõ Phá nát cương thường biến họa Vài độ xuân thu vừa qua Có lẽ không còn thấy nàng Hỏi phật trong kiếp này Ngày ngày gõ mõ tụng kinh Vì sao độ ta không độ nàng?. Đề nghị không Re-up khi chưa có sự đồng ý của NewTitan -------------------------------------------------- » Fanpage NewTitan Karaoke: » Youtube NewTitan Karaoke: » NewTitan Official Website: -------------------------------------------------- karaoke, beat, newtitan, do ta khong do nang. . . .

Next

Độ Ta Không Độ Nàng

Độ ta không độ nàng remix karaoke

. . . . . . .

Next

Độ Ta Không Độ Nàng (DinhLong Remix)

Độ ta không độ nàng remix karaoke

. . . . .

Next

[ Karaoke ] Độ Ta Không Độ Nàng

Độ ta không độ nàng remix karaoke

. . . . . . .

Next

Độ Ta Không Độ Nàng

Độ ta không độ nàng remix karaoke

. . . . .

Next

[ Karaoke ] Độ Ta Không Độ Nàng

Độ ta không độ nàng remix karaoke

. . . . . . .

Next

Độ Ta Không Độ Nàng

Độ ta không độ nàng remix karaoke

. . . . . . .

Next