Solna stad infomentor. Ängskolan 7

Felanmälan

Solna stad infomentor

InfoMentor gör det enklare för dig att stötta ditt barn! Om skolan På Tallbacksskolan har vi höga förväntningar på elevers skolresultat. I Solna stad finns både kommunala och fristående grundskolor. Den gröna symbolen innebär att eleven har uppfyllt det nationellt fastställda kunskapskravet för år 3, år 6 eller år 9 och arbetar vidare mot nästa nivå. Exempel närhetsprincipen: Elev A och B väljer samma skola, skola X. Här kommer information till er föräldrar kring den skriftliga informationen i Infomentor: Under läsåret och fram till i dag upplever vi att alla våra.

Next

Ängskolan 7

Solna stad infomentor

Skola Datum Tid Torsdag 21 november 17. InfoMentors smartphonelösning gör det smidigt och enkelt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad på vad som händer i skolan — informationen finns i fickan. Ja, det är säkrare än att skicka papper hem i elevens ryggsäck. Funktionerna på startsidan är indelade i olika boxar som ger dig en snabb överblick över all information. Skolan har två skolgårdar med stora ytor att leka på. Därför tas hänsyn till en närhetsprincip där man utgår från något som kallas relativ närhet.

Next

InfoMentor

Solna stad infomentor

Samarbetet med Friends ger personalen kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Jämför skolor Du kan läsa om varje skola på respektive skolas hemsida. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade bonussyskon som är folkbokförda på samma adress. Handlar det om en akut felanmälan som behöver omedelbar åtgärd,. Musik, teknik samt idrott och hälsa är också prioriterade områden för alla elever på skolan. Elevernas kunskaper följs regelbundet upp av klasslärarna och elevhälsoteamet. Några andra exempel på planeringar som kan.

Next

Ursvikskolan

Solna stad infomentor

Under resten av året används idrottshallen i Brotorp. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. Rapportera frånvaro för del av dag Nu kan vårdnadshavare rapportera frånvaro även för del av dag i InfoMentor Hub! Klicka eller tryck på en box för att öppna och ta del av innehållet och stäng via ikonen i övre vänstra hörnet. Observera att boxarnas antal beror på vilken funktionalitet din skola har valt att använda och kan därför variera. Veckoplan Här finns en översikt över vad som händer vecka för vecka med veckobrev, information och läxor.

Next

Granbacka­skolan

Solna stad infomentor

Det kan gälla på gator, i parker eller i någon av stadens fastigheter, till exempel förskolor och skolor. Vi arbetar för att elever och föräldrar ska vara nöjda med vår skola och minnas skoltiden med glädje. Det du behöver komplettera är markerat med rött och därför är det bra om du går igenom den innan föräldramötet. Vi har tydliga avstämningsmål i alla årskurser som föräldrar, elever och pedagoger diskuterar på utvecklingssamtalen varje termin. InfoMentor är Mullsjö kommuns skolors plattform för kommunikation mellan hem och skola. Öppettider - Solna stadshus Helgfri vardag: Tid: Måndag 08.

Next

Infomentor bedömning, alla elever ska nå målen! en självklarhet sedan 1999

Solna stad infomentor

Skolplikten omfattar samtliga årskurser från och med förskoleklass till och med årskurs 9. Infomentor hanterar följande tjänster Video: 3. Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att använda ett starkt lösenord innehållande tecken, siffror och bokstäver och hålla detta lösenord hemligt för andra. Ett syfte med kontaktcenter är också att frigöra tid för stadens medarbetare till våra kärnverksamheter. . Meningen med det gemensamma verktyget är att det ska underlätta för elev.

Next

Infomentor bedömning, alla elever ska nå målen! en självklarhet sedan 1999

Solna stad infomentor

I Infomentor kan du bland annat anmäla frånvaro, Betyg och bedömning. Just nu ligger stort fokus på att utveckla vår rastverksamhet på både låg- och mellanstadiet. När vädret tillåter bedrivs lektionerna i idrott och hälsa i Ursviks friluftsområde. InfoMentor - Boka en visnin InfoMentor Hub är gränssnittet för elever och vårdnadshavare. Jag har gjort en bedömning i Uppgifter,.

Next