Skjetten skole. Skjetten

Lærerne på Skjetten skole danser for elevene

Skjetten skole

Bakgrunnen var denne: I mange år besto Sagdalen skolekrets av og hele gamle. De første 12 husene ble bygd av håndstampet leire, såkalte adobehus. Alderen på medlemmene er fra 8-19 år. S27 er en skolemodul som er tatt frem for å skape en bedre hverdag for elever og lærere, hvor blant annet et moderne design og et godt inneklima er i fokus. Etter hvert som byggematerialer ble billigere og lettere tilgjengelig, gikk man derfor over til. Foto: Steinar Bunæs Skjetten skoles første byggetrinn ble tatt i bruk i.

Next

Lærerne på Skjetten skole danser for elevene

Skjetten skole

Nordraaks vei, Johan Svendsens vei og Kiellands vei. Skolen stod ferdig i 1956, men ble rehabilitert i 2009. . Alle deltakerne forpliktet seg til å være med på byggingen av alle boligene. Skolen flyttet inn i nye lokaler våren. Guldhaug-Tømte er omkranset av skog som gjerne benyttes til turgåing.

Next

Skjetten skole

Skjetten skole

Vi er organisert som tre korps: Hovedkorps, Rekruttkorps og Aspirantkorps. Vi vet ikke hva slags kunnskap dagens barn trenger i fremtidens arbeidsliv, men vi vet at de grunnleggende ferdighetene å lese, å skrive, å regne, å kunne uttrykke seg muntlig og å kunne bruke digitale verktøy, er ferdigheter man er avhengig av for å klare seg i et demokratisk samfunn. Fotball spilles på det nye kunstgressbanen 2008 i Skjettenbyen, og ved siden av er kjøpesenteret Skjettensenteret og Gjellerås skole. Norsk skole har forutsetninger for å bli bedre, og det er positivt at internasjonale skoleundersøkelser viser at utviklingen har snudd i positiv retning. Skjetten skole ble bygd ut i tre trinn, og da skolen i var fullt utbygd med sju klassetrinn ble Skjetten egen skole- og valgkrets — i dag med postnummer 2013. Noe av området som leder opp dit er fortsatt dyrket mark.

Next

SKJETTEN SKOLE

Skjetten skole

Blant disse var Breidablikk Selvbyggerlag som begynte byggingen i 1950. Til skolestart høsten 2019 utvidet skolen kapasiteten med nye klasserom i paviljong. Den nye skolegrensen tok med seg Retten og øvre deler av , noe som førte til at folketallet i Sagdalen skolekrets — og dermed Strømmen — falt med et par tusen i offisielle statistikker. Skjettenbyen i nordre del av Skjetten ble bygget ut tidlig på 1970-tallet, og består av lavblokker og modulære rekkehus. Det er to forhold som gjør byggingen av området spesielt: og byggemetoden. Skjetten skole ligger nær skog og mark, og har store uteområder med muligheter for variert lek og utfoldelse. I dag ser området ut som et hvilket som helst villaområde, og stampejordshusene står fortsatt.

Next

SKJETTEN SKOLE

Skjetten skole

I sentrum av området ligger Skjetten Sportsklubbs anlegg og Skjettensenteret med butikker, bensinstasjon og gatekjøkken. Strømmen og Skjetten skolekorps er et janitsjarkorps bestående av medlemmer fra Strømmen og Skjetten området. Guldhaug-Tømte er kalt opp etter to gårder som lå der, Guldhaug og Tømte. Om skolen Skolen ligger sentralt på Skjetten med godt kollektivtilbud og i nærheten av skog og mark. Lavblokker ved Skjetten skole og i Hellaveien. Andre lokale organisasjoner er og Skjetten speidergruppe.

Next

Skjetten skole

Skjetten skole

Dette er viktig for oss Kunnskap er nøkkelen til utvikling av det samfunnet vi lever i. Alle ble bygd på dugnad av de som etter hvert flyttet inn i boligene. Byggemetoden var slitsom og veldig tidkrevende. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. Korpset arbeider for et inkluderende fellesskap uten «reservebenk» og for fremme av musikkglede blant barn og unge.

Next

Skjetten

Skjetten skole

Du kan hjelpe den til å vokse seg stor og sterk! Den nærmeste er Strømmen videregående skole, som primært har yrkesfag, Skedsmo videregående skole, Lillestrøm videregående skole, Mailand videregående skole og Lørenskog videregående skole. Et spesielt boligområde på Gamle Skjetten er Breidablikk — med veiene Rich. Det sterkt økende innbyggertallet i skolekretsen etter førte snart til at Sagdalen skole ble for liten. De senere tiårene har det skjedd noe fortetting ved tomtedeling, og ved at det tidligere gartneriet og jorder blir bebygget. Etterkrigstidens boligmangel fikk mange ildsjeler til å starte selvbyggerlag. Området ligger på et jorde — senere avgrenset av veiene rundt. Skolen var de første årene en underavdeling av.

Next

Skjetten skole

Skjetten skole

Etter hvert som deltakerne flyttet inn i egne hus, hadde de følgelig fortsatt mange år med dugnadsarbeid foran seg på de resterende boligene. Vi øver hver tirsdag i skoleåret på Stav skole på Skjetten. Ti år senere hadde byggelaget reist 48 likt utseende tomannsboliger. Skjetten har i tillegg flere grusbaner for fotball noen basketballbaner og tennisbaner. . . .

Next