Søkertall samordna opptak 2020. Samordna opptak til fagskoler i 2020

Fra og med 2020 må du søke opptak til fagskolen gjennom Samordna opptak

Søkertall samordna opptak 2020

Blant kunstfagene er motoren studiene i utøvende rytmisk musikk, som tidligere, men brorparten av søknadene går i lokale opptak. Til nå har 34 fagskoler med tilsammen 330 studier meldt seg til opptaket 2020. Pedagogikkstudiene — både årsstudiet og bachelorprogrammet har god søkning ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. De skal blant annet se på hvordan regelverket påvirker søkermassen til universiteter og høyskoler, om tilleggspoeng har noen effekt på gjennomføringen av studiene og kvaliteten på kandidatene, hvem som når frem til de mest attraktive studieplassene ved universiteter og høyskoler, om dagens opptakssystem legger til rette for en rask gjennomføring av utdanningsløpet, og å se det norske regelverket i lys av hvordan opptak til høyere utdanning gjøres i andre land. Det er heller ikke bare universitetets avdelinger i Trondheim som opplever vekst. Like etter følger farmasi-utdanningen som går ned 13 prosent. Foreløpig sluttstatistikk 2019 xlsx til studier gjennom Samordna opptak med oppstart på høsten blir publisert 5.

Next

SO

Søkertall samordna opptak 2020

Fra og med 2020 må du søke opptak til fagskolen gjennom Samordna opptak. Masterstudiet i innovasjon har også god søkning. Etter suppleringsopptaket sendte Samordna opptak ut 6 542 tilbud til 5 893 ulike søkere. Et samordna opptak for fagskolene vil synliggjøre fagskoleutdanningene på lik linje med høyere utdanning. Unit gjennomfører utviklingen i samarbeid med fagskolene. Studiet har 60 plasser, og nesten 700 søkere har satt det opp som førstevalg. Hun synes det er leit at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gjennomføre et alternativt opptak.

Next

Søkertall og poenggrenser

Søkertall samordna opptak 2020

Flertallet søker seg til Oslo som studiested. De har mye å glede seg til, sier prorektor for utdanning Gro Bjørnerud Mo I fjor var det nyopprettede studieprogrammet «Informatikk: Digital økonomi og ledelse» DigØk det mest populære studiet i hele Norge. UiA har tre nye masterprogrammer for neste studieår — spesialpedagogikk, kystsoneøkologi og barnehagekunnskap. Det gir 2,1 søkere per studieplass i gjennomsnitt. Jubler for rekordøkning — Her i Tromsø er det jubel.

Next

Gode søkertall til NMBU

Søkertall samordna opptak 2020

Vi har hatt et høyt fokus på undervisningskvalitet. Alle offentlige fagskoler er med i det aller første samordnede opptaket for fagskoleutdanning, i tillegg til en del private. Hvorvidt andelen mannlige sykepleierstudenter øker på grunn av ekstrapoengene de har fått for å bedre kjønnsbalansen er umulig å si før søknadene er gjennomgått. Innenfor lærerutdanningene er søkerne fordelt ulike utdanningstyper. Sammenlignet med 2017, var antallet førsteprioritetssøkere 135.

Next

Statistikk, søker

Søkertall samordna opptak 2020

Dette er 3 272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 %. Et av dilemmaene er at vi ikke vil kunne sile hvem som har minst fem i gjennomsnitt og riktig fagkombinasjon før vitnemålene kommer i juli. Det krever tid til behandling av klager, og potensielt ny test, før opptaket. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak. Tabellen inneholder lenker til oppdatert statistikk, rapporter og pressemeldinger fra søknadsfrist til opptak.

Next

Dropper evnetest for opptak til medisinstudiet ved UiO i 2020

Søkertall samordna opptak 2020

Dette er 1 042 flere tilbud enn i 2018, en økning på 1,1%. Målet har vært å utvikle løsninger som ivaretar brukernes interesse. Det er også en nedgang på 18,6 prosent i antallet kvalifiserte søkere som ikke har fått tilbud om studieplass. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall. Informasjonsplan 2019 Her finner du over når vi offentliggjør søkertall for opptaket 2019.

Next

Statistikk, søker

Søkertall samordna opptak 2020

Som et ledd i arbeidet med å styrke fagskolene ønsker Stortinget og regjeringen at det etableres et samordna opptak til yrkesfaglig høyere utdanning ved fagskoler. Totalt har antallet planlagte studieplasser økt med drøyt to prosent, og antall kvalifiserte søkere har sunket med 3,1 prosent. Oppsving for grønne utdannelser Blant fag med økt søkning i år som er viktige premissleverandører for det grønne skiftet finner vi blant annet vann- og miljøteknikk, bioteknologi og landskapsarkitektur. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående opplæring, fagbrev eller realkompetanse, og kan gi blant annet fagskolegrad og høyere fagskolegrad. Fordelt på utdanningsområdene er den prosentvise økningen størst i antall søkere til informasjons- og teknologifag. Til de 220 studieplassene med oppstart på høsten, var det over 1700 førstevalgssøkere.

Next

Gode søkertall til NMBU

Søkertall samordna opptak 2020

Også Fagskoleopptaket skal bli en velfungerende tjeneste, både for søkere og fagskoler. I tillegg kommer de eksternt finansierte etter- og videreutdanningsstudiene. Det sier noe om hvor høye vitnemålskarakterer årets ferske søkere har med seg, og at søkerne er målrettede i sine valg av studier, sier hun. Universitetet er også representert i både Gjøvik og Ålesund, som begge opplever økning i antall primærsøkere. I fjor var dette tallet 40,0 prosent.

Next