Samordna opptak svar 2020. Høring forskrift om opptak til høgre utdanning for opptaksåret 2020

Samordna opptak til fagskoler i 2020

Samordna opptak svar 2020

Det forventer man vil gi økt oppmerksomhet omkring dette utdanningstilbudet, noe som er i tråd med regjeringens målsetning. Svar ja på tilbodet og send søknad om til lærestaden du har kome inn på. Siden starten med digitaliserte opptak har utviklingen skjedd både sentralt og ved lærestedene. Saksbehandling og arkiv Høgskolen i Innlandet bruker Public360 arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter. Hvis du ønsker å lenke til ting du har laget selv, så skal det postes i.

Next

Høring forskrift om opptak til høgre utdanning for opptaksåret 2020

Samordna opptak svar 2020

Må eg laste opp dokumentasjon 15. Les mer om hvordan du kan forbedre karaktergjennomsnittet ditt: Som privatist kan du melde deg opp til eksamen i alle fag på videregående skole. Universitetet i Tromsø — Noregs arktiske universitet UiT har opplyst at dei vil legge om profesjonsstudiet i psykologi med verknad frå og med opptaket i 2020, slik at det vil bli opptak med grunnlag i vidaregåande opplæring, og ikkje som nå med grunnlag i eit årsstudium i psykologi. Jeg har lest på Samordnet opptaks nettside at om jeg er flyktning og har opphold 28a, trenger jeg ikke 5 års jobbing eller praksis. Kan eg takke nei til plassen etter svarfristen? Til nettleserøkten avsluttes nxcselectshb Forbedre brukeropplevelsen ved redigering av studiehåndbøker. Kan eg framleis stå på venteliste? Etter dette vil du ikke høre noe fra oss, før søknadsfristen er utløpt og opptaket er gjort. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka.

Next

Samordna opptak til fagskoler i 2020

Samordna opptak svar 2020

Får du tilbod om ein ledig studieplass kan du framleis halde på ventelisteplassen din, men då må du aktivt. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Plattformen skal utvides fremover for opptak til både grunn- og masterutdanninger ved universiteter og høgskoler. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Unntaket er dei som søkjer tidleg opptak. Søkjer du Politihøgskolen eller Luftfartsfag på UiT, kan du berre laste opp forbetringar på fag du allereie har bestått og dokumentasjon som skal gje tilleggspoeng til 1. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt.

Next

Søknadsfrister til høyere utdanning

Samordna opptak svar 2020

MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. Søkjer du tidleg opptak, må du laste opp all dokumentasjon seinast 20. Dette varierer fra plattform til plattform og fra nettleser til nettleser. Et samordna opptak for fagskolene vil synliggjøre fagskoleutdanningene på lik linje med høyere utdanning. Siste frist for å laste opp dokumentasjon er 1.

Next

Opptak

Samordna opptak svar 2020

Nettstatistikk - markedsføring Om du som bruker samtykker ønsker høgskolen å samle inn data ved bruk av Google Tag Manager. Akkurat nå arbeides det med tilpasning av søkerportal samt tjenesten som skal brukes for å kjøre selve opptaket og korrekt tildeling av studieplasser. Kva gjer eg viss eg har utdanning eg fullfører etter 20. Det er i dag opp til studiestadane å fastsette korleis tospråklegheit skal dokumenterast. Da vil du få generell informasjon om skolen og våre studietilbud, du vil få møte noen av faglærerne og det blir mulighet for omvisning på skolen.

Next

Universitet og høgskole

Samordna opptak svar 2020

Det vil seie at du sett det studiet du helst vil inn på som fyrsteprioritet, studiet du nest helst vil inn på som andreprioritet og så vidare. So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år søkertall i april. Journalene gjøres tilgjengelig i pdf-format på. Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker. Utdanningsområde + type En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Regler Reglene kan i sin helhet leses. Telefon Telefonsystemet logger antall henvendelser tjenesten mottar, samt lengden på telefonsamtalene.

Next

Viktige frister / Søknad og opptak / Studier / Hovedsiden

Samordna opptak svar 2020

Videre er det fastsatt at personnavn ikke skal kunne søkes fram i offentlig journal når oppføringen er eldre enn tre måneder. Det kan vere eit studium du søkjer lokalt. Nyhetsbrev Høgskolen sender ut nyhetsbrev både til potensielle studenter, samarbeidspartnere og tidligere studenter. Informasjonskapsler fra Delta Projects: Navn Funksjonalitet Varighet Delta Projects Brukes for spissing av målrettet annonsering 30 dager guid Brukes for å identifisere nettleseren og brukes til å kartlegge hvordan brukeren anvender nettsidene. Dette må du gjere sjølv om du ikkje ønskjer å takke ja til tilbodet du har fått om ledig studieplass. Det er bestemt at Unit skal overta meir av ansvaret for høyringa. For å søkje om politiattest må du leggje ved tilbodsbrevet ditt i søknaden til Politiet.

Next

Studentopptak 2020

Samordna opptak svar 2020

Du kan forvente å få svar på søknaden din innen 20. Kva betyr det at det står bortfalt på eit studieønske? Hvis du har klaga på eksamenskarakter. Du vil også få en e-post om at søknaden er mottatt. . Fristen for å melde seg opp til privatisteksamen er 1. Søknader førstevalg Antall søknader på førstevalget. Korleis søkjer eg om å få reservert ein studieplass? Kan eg endre på rekkefølgja etter 15.

Next