Sagatun skule. Skoleporten

Sagatun Skule HITNET

Sagatun skule

Manglar to av elevane på biletet. Søknadsskjema finn du på heimesida til Balestrand kommune. Elevane er: Noh Fisseha, Simon Kleive, Erik Petzche og Johannes Myklebust Beste salsbedrift: Showtime ved Kaupanger skule. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen 60 prosent av elevane er. Nedetid Visma Flyt Skole Grunna omlegging og integrering av Visma Flyt skule grunna kommunesamanslåing, vil ikkje systemet fungere i slutten av veke 51, frå og med 18. Ein kan lese meir om teaterstykket på: LivLaga arbeid i små skoler Til foreldre ved Sagatun skule Vi inviterer til foreldremøte i samband med ny organisering av skulen. I ei krevjande ferdigheitsløype fekk elevane vise korleis dei meistrar sykkelen - og sjølvsagt, alle med hjelm! Tilbodet er utvida og felles for Balestrand, Leikanger og Sogndal.

Next

Sagatun Skule HITNET

Sagatun skule

Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Søknadsfristen for hovudopptaket er 01. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Kvåle skule og Kaupanger skule skal på konsert i Studenthuset Meieriet. Simas sett på og forska på dei ulike utfordringane med plast i naturen.

Next

Sagatun skule, Kreklingevegen 7, Balestrand (2020)

Sagatun skule

For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal». Ei lita hugselekse med heim fekk dei også~ å sjekke brannvarslarar og om pulverapparata var i forskriftsmessig orden, j. Dei hadde laga velsmakande og kjempegod bønnegryte og heimelaga tortillachips med tilbehør, som dei selde for ein fast sum. Visma Flyt Skole Skulane i Nye Sogndal skal over i eit nytt felles administrasjonssystem, Visma Flyt Skole. Ved første gongs innlogging må ein bruke idporten. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor.

Next

Sagatun skule, Kreklingevegen 7, Balestrand (2020)

Sagatun skule

Elevane hadde snakka mykje om Bach i musikktimane med Rut Solveig på førehand. Skal vi få dei unge til å eta fisk, må vi leggja krefter i å servera velsmakane rettar. Son Of Light Official, André Viervoll og Øystein Hvamen Rasmussen besøkjer ungdomsskular i Sogn og Førde med denne konserten, som knyter saman hiphop og artisten Son of Light André Hadland si personlege historie. Sagatun har hatt samarbeid med kunstlaget i Balestrand, om ein av bygda sine kunstnarar - Aase Kvikne Bjordal. Helse på kyllingar, jage ut sau og lam. Her var masse glede å sjå, oppfinnsame og aktive ungar som i fellesskap gjorde utedagen til ein ekstra kjekk dag å vere i lag om. Teaterstykket er spelt av ungdommar, og har eit sterkt bodskap.

Next

Den 10. entreprenørskapsmessa gjekk av stabelen i Balestrand 3. mai 2018!

Sagatun skule

Her skal lærarane registrere fråver, anmerkning, karakterar, sende ut vurderingar og sende ut meldingar til foreldra. Den skal inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skulen. Felles foreldremøte i Balestrand kommune med politiet og Nittedal teater Tidspunkt: 5. Ho fortalte og om kva som gjorde at ho vart forfattar. Systemet kommuniserar med elektronisk arkiv og folkeregistret.

Next

Den 10. entreprenørskapsmessa gjekk av stabelen i Balestrand 3. mai 2018!

Sagatun skule

I starten av veka var vi i den gamle turka på Skåsheim gard og røykte fisken som vart salta veka før. I år som tidlegare år, fekk Sagatun besøk av det interkommunale selskapet Sogn Brann og redning. Han hadde lagt opp til ei inspirerande praktisk økt. Dette er eit samarbeid med arbeidslivet om undervisning i realfag. Sagatun skule er glade for å ta del, og slike arrangement er med på å motivere elevar til å vere aktive.

Next