Multi nettoppgaver 1a. MULTI 3A

Matematikk 1: Grunnbok 1A

Multi nettoppgaver 1a

Lærervejledning, kopimappe, opgavebog og i-bog Lærervejledningen indeholder side-til-side-vejledning, facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter. Der er opgaveark til differentiering eller yderligere træning, aktivitetsark og lærerevalueringsark. Grundbøgerne Alle kapitler indledes med et introopslag, der kort præsenterer indholdet i kapitlet, samt de læringsmål, fagord og begreber der skal arbejdes med. Efter hvert kapitel er der desuden to sider med blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med. Grunnbøkene har varierte og rike oppgaver og en god progresjon. Elevene kan arbeide på samme oppgave, men på ulike nivå.

Next

MULTI 3A

Multi nettoppgaver 1a

I-bøgerne tilbyder nye muligheder for at inddrage iwb og pc i undervisningen. Grunnboka er delt i kapitler med faglige overskrifter. Inngår i læreverket Matematikk 1- 4. Det legges stor vekt på elevenes ideer og tenkemåter og at elevene skal lære å lære. Læreverket legger opp til at matematikken skapes gjennom et samspill mellom lærer og elever. Lærervejledning, kopimappe og i-bog Lærervejledningen indeholder side-til-side-vejledning, facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter. Disse er beskrevet i en fyldigere Lærerens bok.

Next

Matematikk 1: Grunnbok 1A

Multi nettoppgaver 1a

På introopslaget arbejdes der med elevernes forhåndsviden inden for det emne, kapitlet handler om. Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål og lægger op til en fælles samtale i klassen. Træningsdelen består at færdighedsopgaver og problemløsningsopgaver, hvor der er mulighed for at differentiere på to niveauer. Derudover vil første side i hvert kapitel indeholde forhåndsviden, hvor elevernes eksisterende viden om emnet kommer i spil. Kopimappen indeholder kopiark, som knytter sig til arbejdet med elevbogen. Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden to sider med blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med.

Next

MULTI

Multi nettoppgaver 1a

Læs mere på I-bøgerne tilbyder nye muligheder for at inddrage iwb og pc i undervisningen. Bemærk venligst, at kopiarkene i i-bøgerne ikke kan printes. Kopimappen indeholder kopiark, som knytter sig til arbejdet med grundbogen. Læs mere på Der er en opgavebog til differentiering eller yderligere træning. Det kommer tydelig fram hva som er et minimum av lærestoffet.

Next

MULTI 3A

Multi nettoppgaver 1a

Aktivitetene står i sammenheng med det aktuelle fagstoffet slik at elevene opplever aktivitetene som en naturlig utvidelse av fagstoffet. Matematikk for barnetrinnet Iren Arginskaya, Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank, Kjersti Melhus, Gerd Inger Moe Matematikk 1-4 er et gjennomarbeidet læreverk som gir gode muligheter for å skape en dialogbasert undervisning som er spennende og lærerik både for elever og lærere. De er ikke temabaserte — elevene jobber parallelt med ulike tema gjennom hele skoleåret. Printark er inddelt i U-ark som hører til grundbogens undersøgelser, A-ark som hører til aktiviteterne og E-ark som hører til de enkelte kapitlers evaluering. Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden to sider med træningsopgaver på to niveauer Træn 1 og Træn 2. Lærervejledning, printark og i-bog Lærervejledningen indeholder facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter. .

Next

MULTI 3A

Multi nettoppgaver 1a

Kapitlerne veksler mellem teori, aktiviteter og opgaver og afsluttes med en evalueringsside. Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål. Elevbøgerne På hvert klassetrin findes en elevbog A og B. Hver bog indeholder syv kapitler. Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden en træningsdel og et tema. Det bygger på Lev Vygotskys syn på utvikling, læring og undervisning. Elevene får en grundig begrepsopplæring og lærer ulike strategier.

Next

Multi 1a, 2. utgave : Grunnbok : matematikk for barnetrinnet

Multi nettoppgaver 1a

På denne måten foregår repetisjon samtidig som man lærer nytt stoff. Betegnelse: Verket knytter sammen teori og aktiviteter. Der er fokus på at inddrage bevægelse og digitale værktøjer. Leonid Zankov videreutviklet denne teorien og utarbeidet en undervisningsmodell til bruk i praksis. I temaet arbejdes der med kapitlets faglige indhold. Grundbøgerne Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer læringsmålene samt ord og begreber. I den andre utgaven er grunnbøkene på 1.

Next