Meritpoäng räkna ut. Räkna ut ditt snittbetyg

Hitta ditt Gymnasium

Meritpoäng räkna ut

Matematik 5 kan ersättas av kurser i matematik specialisering. Även meritvärde för nya betygssystemet a-f. Ett alternativ för dig som inte uppnår gymnasiebehörighet är att läsa upp betygen eller att söka till ett introduktionsprogram, som har flera olika inriktningar. Därefter summeras de 232,5 hp med motsvarande högst betyg ihop. För att delta i provurvalet måste du vara behörig till den eller de utbildningar du söker. Jag gick ut gymnasiet innan 1997 och har gamla betyg Tillhör du dem som gick på gymnasiet och tog studenten innan någon av dessa två betygssystem var aktuella? För vissa utbildningar kan det vara nödvändigt att ha ett högskoleprovsresultat även i betygsurvalet. Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning.

Next

Räkna ut ditt meritvärde (betygspoäng)!

Meritpoäng räkna ut

Högskoleprovet — Provurval Genom att göra kan du öka dina chanser att komma in på en högskoleutbildning. Ditt meritvärde Mtv är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan. Men detta är bara om eleven läst moderna språk som språkval. Om du har färre än 16 betyg grundas ditt meritvärde på de betyg som du har fått. En sökande kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till sitt jämförelsetal. Det är Domstolsverket och inte Tingsnotarie. Dina meritpoäng kan alltså ändras beroende på vilken utbildning du söker till.

Next

Räkna ut meritvärde gymnasiebetyg, räkna ut ditt snittbetyg och meritvärde på studentum

Meritpoäng räkna ut

I antagningen räknar systemet ut det mest fördelaktiga meritvärdet för den sökande, något som tål att upprepa. Timplan för grundskolan För att se vilka obligatoriska ämnen som finns i grundskolan, se följande länk till grundskolans timplan: Meritpoäng vid ansökan till högskolan När man söker till högskolan kan maximalt 2,5 meritpoäng läggas till jämförelsetalet från gymnasieskolan. Exempel Kina: utbyte i matematik Den som fått en motsvarandebedömning i Matematik 3b eller 3c från sin gymnasieutbildning i Kina kan alltså läsa Matematik 3b, 3c, 4 och 5 för att höja sitt meritvärde. Så här kan en persons totala meritpoäng se ut: Meritpoäng Din juristexamen 280 Extrakurser i tyska, 45 hp 6 Sommarnotarie, 3 mån 6 Arbete grupp 2, 12 mån 6 Total meritpoäng 298. Ditt provresultat får vara max fem år gammalt. Meritpoäng från områdeskurser varierar således beroende av vilken utbildning man söker. Allt om Räkna ut ditt meritvärde.

Next

Meritpoäng

Meritpoäng räkna ut

Meritpoäng för områdeskurser Utöver meritkurserna kan du få meritpoäng för områdeskurser. Om behörighetskravet är matematik 4 så ger matematik 5 en meritpoäng och matematik specialisering en halv meritpoäng totalt 1,5 meritpoäng. Då är det dina betyg som avgör om du får en plats. Dina betyg används som antagningsgräns till olika utbildningar och det är de med högst betyg utav dem som söker, som kommer in på utbildningen. Annars räknas meritvärdet ut på dina 16 bästa betyg.

Next

Meritvärdering

Meritpoäng räkna ut

Då kan du få en uppfattning om dina chans att komma in på olika utbildningar och har möjlighet att göra ändringar i dina val inför den slutgiltiga antagningen. Längst ned på sidan finner du räkneverktyg där du kan fylla i dina grundskolebetyg och få fram ditt Meritvärde Mtv. Den genomsnittliga antagningspoängen från 2016-01-01 till 2019-07-12 är: 302,3 poäng. Mer än en tredjedel av alla platser på högskolan går nämligen till studenter som har gjort högskoleprovet. Är du osäker på vad som gäller, ta kontakt med universitetet eller högskolan du vill söka till. Du kan också gå till Tove här till höger för att se ett exempel.

Next

Statistik

Meritpoäng räkna ut

Undrar du det, se Skolverkets videofilm som svarar på den frågan - är snabblänk till filmen. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet du kan få är 22,5. När en sökande skickat in sina meriter i samband med anmälan, görs uträkningen i antagningssystemet automatiskt. Kursplanerna för moderna språk är gemensamma för alla språk. Om du har lyckats med detta innebär det att du kan söka till högskolan med meritvärdet 22. För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg E eller högre i kursen.

Next