Merete støvring. Historisk gard i fare

Historisk gard i fare

Merete støvring

Difor har ho mange ballar i lufta. Dyr som ikke er sporbare har ikke relevante opplysninger om nærngsmiddeltrygghet. Forslaget er sendt ut frå administrasjonen i Melhus kommune, og er no på høring. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Treng all jord -Eg treng kvar einaste kvadratmeter. På bordet dekkar eg til med kaffi og kringle. Eg har invitert alt frå landbrukssjefar til lokalpolitikarar.

Next

Historisk gard i fare

Merete støvring

Til saman har garden åtte bygningar. Då må eg bruke jorda for å få inntektene. Til saman har eg om lag 260 dekar. Inviterer politikarane Førebels er ingen ting vedtatt i den nye arealplanen. Her ser ein på gamle bilete frå garden. Dyrene fra Kjølen går ble lastet på dyrebiler og kjørt til slakteri.

Next

Historisk gard i fare

Merete støvring

. På destruksjonsanlegget finnes det et eget mottak for produkter som skal destrueres pga. Det kan haldast konsertar her, eg har planar om ein klatrevegg på eine låveveggen i tillegg vil eg gjerne ha konferanselokalitetar på plass. Margrete Støvring flytta i april 1988 opp til Ler frå Oslo og kjøpte garden frå sin onkel og tante. Det finst fleire flotte motiv frå Garden.

Next

Historisk gard i fare

Merete støvring

Den jorda som er her no må eg ha for å forsette med den berekraftige drifta, seier Støvring. Like opp for E6 på Ler i Melhus kommune ligg den gamle Fogdembedsgården Borten. Merete Støvring ivrar for garden sin på Melhus. Vidare har eg tenkt å satse på gardsturisme med open gard inni mellom. Mykje av den må pussast opp, og eg treng inntekter for å finansiere det.

Next

Historisk gard i fare

Merete støvring

De får ikke lastes på dyrebiler eller sendes til slakteri. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Støvring vil likevel ha politikarane til å sjå dei unike verdiane på garden. Det er viktig å gi dei vidare til neste generasjon, slik at dei ikkje blir fattig, seier Merete Støvring. Dyr som skal destrueres avlives på gården og dumpes i en container som kjøres direkte til et destruksjonsanlegg. Men Melhus kommune truar idyllen. Støvring stiller seg ikkje like positiv.

Next

Historisk gard i fare

Merete støvring

Det er en trussel mot mattryggheten vår. Få gardar i Trøndelag, har like mykje historie å vise til som Fogdeembetsgråden Borten i Melhus. I 90 år var garden Fogdeembetsgard for halve Sør-Trøndelag. Eg vil at dei skal sjå det unike som er her, at dei ikkje berre fattar eit vedtak utan å sjå verdiane som ligg her. Merete Støvring meiner det er viktig å drive alternativt gardsbruk i pakt med det både noverande og tidlegare regjeringa har lagt opp til. Merete Støfring vil no ta vare på historia, og har tatt over garden i Melhus. Difor inviterer ho pomp og prakt til garden torsdag ettermiddag.

Next