Hvl canvas. Brukarkonto

Ressursliste

Hvl canvas

Tips Tildeling av sak til Canvas teamet i Pureservice. Det er å tilrå at du skifter til ein av dei andre nettlesaranae. Det gjer du ved å logge på og lage deg eit passord. Avslutning av konto Brukarkontoen din blir sperra når du har fullført, eller av andre grunnar avsluttar studiet. Må levere inn dette modulelementet for å fullføre det Innlevert Modulelement er levert og er fullført. Passord Passordet skal ha ein kombinasjon av bokstavar og tal, og må innehalde minst 14 teikn. Når du skal logge på ei teneste med Feide, blir du sendt til Moria, som er ei felles innloggingsteneste for alle Feide-tenester.

Next

Canvas

Hvl canvas

Bo er det mange som nyttar Internet Explorer, delvi av gamakl vane, men også av di den ofte dukker opp som «standard nettlesar». Oppnå minst Må oppnå minst for å fullføre dette modulelementet Har oppnådd minst Modulelement er fullført med eit resultat på minst Vis Må ha sett for å fullføre dette modulelementet Vist Modulelement er sett og er fullført Merkt Må markere modulelementet som ferdig for å fullføre Merkt Modulelement er markert som ferdig og er fullført Bidra Må bidra til dette modulelementet for å fullføre det Bidrog Bidratt til denne delen av modulen og har fullført Send! Alternativt kan du nytte Edge som er innebygd i Windows 10; då klikker du på Windows-knappen nede til venstre på skjermen og på tastaturet og skriv «Edge». . Feidepålogging Feide er eit system for felles elektronisk identifikasjon av brukarar i utdanningssektoren. Dersom du bruker Windows er det veldig lett å endre til klikk på lenka for å kome i gang.

Next

Ressursliste

Hvl canvas

Eit problem mange opplever er at ulike nettsider oppfører seg ulikt dersom du opnar den i ulike nettlesarar Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Endring i studieplass Studentar som skifter studieprogram eller blir overført til nytt kull, må melde dette til canvas hvl. Du loggar på med brukarnamn studentnummer og pinkode. Du er sjølv ansvarleg for å kopiere ut data du ønskjer å ta vare på før studiet er avslutta og kontoen blir sperra. Er du ny student, må du i tillegg. Vent litt, så skal eg sjekke det for deg. Du loggar på Canvas med Feidepålogging same pålogging som til dømes Studentweb og brukarkontoen din , der brukarnamn er studentnummeret ditt.

Next

Canvas

Hvl canvas

Dersom du tastar feil passord så mange gonger at kontoen din blir låst, vil kontoen låse seg opp igjen av seg sjølv etter ca. Dersom lærar har glemt å melde studenter inn i grupper, kan du bli med i gruppe sjølv, gå på emne, personar, grupper, og legg deg inn i ei av de ledige gruppene for oppgåva. For å få tilgang til Canvas må du ha godkjent utdanningsplanen din i Studentweb. Du kan ikkje velje eit passord som du har brukt tidlegare. Merk at det kan ta et par timer før påloggingen din vil virke! » Svar: Når lærar har lagt studenter inn i de gruppene de skal vere i,kan du som student levere oppgåva, då blir det på vegne av gruppa di.

Next

Emnemodular: Student: Kom i gang med Canvas / Get started with Canvas

Hvl canvas

. . . . . .

Next

Ressursliste

Hvl canvas

. . . . .

Next