Gjeldsregisteret logg inn. Sjekk gjeldsopplysningane dine

Ofte stilte spørsmål om det nye

Gjeldsregisteret logg inn

I slike tilfeller bør man ta kontakt med egen bank eller kredittinstitusjonen det gjelder for å få rettet gjeldsopplysingene. Refinansiering i boliglån eller forbrukslån Hvis man ønsker lang nedbetalingstid for å få lav månedlig kostnad, og man har mulighet til det, kan det være smart å refinansiere gjennom boliglånet. Hugs berre at det lønner seg å betala ned raskare, og at det kan bli dyrare dersom du betaler smågjeld over, til dømes, 25 år. Usikret gjeld vil si at det ikke er gitt en pantesikkerhet i noe personen selv eier. Frames or iframes 20% The use of i frames can lead to problems crawling your page.

Next

Logg Inn

Gjeldsregisteret logg inn

Gjennom Axo Finans kan du få tilbud om rente fra 6,39% til 19,9%. Studielån, boliglån, bidragsgjeld og skattegjeld vil foreløpig ikke inkluderes. Den nye gjeldsportalen formidler all usikret gjeld gjeld som ikke er sikret i et formuesgode. Med forbruksgjeld mener vi alle lån uten sikkerhet, forbrukslån og kredittkort. Hvis man ønsker å nedbetale over kortere tid og redusere den totale rentekostnaden, kan det være smart å refinansiere gjennom et forbrukslån. Barne- og familiedepartementet har derfor pålagt alle bankar og finansieringsforetak som tilbyr forbrukslån å rapportere inn gjeldsopplysningar til gjeldsinformasjonsforetak innan 1.

Next

Logg Inn

Gjeldsregisteret logg inn

Hensikten med tiltakene er å forebygge gjeldsproblemer i private hushold. Løysinga er i mange tilfelle å samla låna dine i eitt einskild lån. Describing images with relevant text may lead to better results in the search engines. Gjeldsregistrene er også underlagt lov om gjeldsinformasjon som vil ivareta krav om trygg oppbevaring og laging av informasjon. This site has a 56 % match Number of internal links 100% Linking to internal pages makes pages easier to find for search engines. Nordmenn har en samlet forbruksgjeld på over 100 milliard kroner — de nye gjeldregistrene skal bidra til å bremse denne veksten.

Next

Logg Inn

Gjeldsregisteret logg inn

Få bedre oversikt over økonomien i bedriften din med et enklere regnskapssystem! Kommuner kan innhente informasjon fra gjeldsregistrene for å behandle søknader om startlån eller ved endring i startlån og ved kontroll av utbetaling av innvilget kreditt. User name: Mail address: Please log on as yourself, not as any other player you happen to know the mail address of. Try to keep the number of links on your page roughly below 100. Headings 83% Headers should reflect the contents of a site. Der får du full oversikt over din usikrede gjeld. This site has a 26 % match Image alt tags 64% Image alt tags should to some degree reflect the contents of a site.

Next

Nå kan du sjekke gjeldsopplysningane dine i

Gjeldsregisteret logg inn

Hugs at du alltid kan koma til oss for ein rådgjevarsamtale. Oversikten viser saldo og ramme på lånene. Tidligere har det ikke fantes en god oversikt over usikret gjeld, men med denne ordningen kan banker og andre finansinstitusjoner gjøre en bedre kredittvurdering av kunder før de innvilger nye lån. For privatpersoner er det gratis å få innsyn i egne gjeldsopplysninger. Banken vil kun innhente din gjeldsinformasjon når den skal vurdere en konkret lånesøknad. Du kan kun sjekke opplysninger som er oppført på deg selv.

Next

Lov om gjeldsinformasjon

Gjeldsregisteret logg inn

Normalized headings 40% We dit not font a normalized heading structure. Layout should be handled in a serpate css file Image descriptions 69% 68. Dine opplysninger blir oppdatert fortløpende, og tidligere gjeldsopplysninger blir slettet med en gang gjelden din er nedbetalt eller innfridd. Boliglån som har pant eller annen form for sikkerhet vil dermed ikke dukke opp i gjeldsregistrene. Finansforetak, Husbanken og Statens pensjonskasse kan innhente informasjon fra gjeldsregistrene til behandling av konkrete kredittsøknader eller ved endring av vilkår i kreditt, ved kontroll av utbetaling av innvilget kreditt eller til utarbeidelse av kredittscoremodeller.

Next

Bisnode partner with Encompass

Gjeldsregisteret logg inn

Meta description length 100% The meta description should be between 145 and 160 characters. More html means longer loading times. This page contains 469 words Server response time 30% A slow server slows down a website. Not every factor is weighted the same and some are not as important as others. Folder structure 100% We found a folder structure in the links on your page. Målet med dette er å synleggjera nordmenn si gjeld og gi bankane betre grunnlag for å gjera ei rett kredittvurdering, slik at forbrukslån og anna kreditt ikkje blir gitt til personar som kan få problem med tilbakebetaling. A good folder structure makes a site easier to navigate.

Next

Bisnode partner with Encompass

Gjeldsregisteret logg inn

Your title was 186 characters long Meta Description 100% A meta description is the second element that shows in the search results so always use the meta description. Med tiden kan det tenkes at også slik gjeld vil være registrert i gjeldsregistrene. Har du oppdaget feil eller mangler knyttet til egne gjeldsopplysninger? Nei, det er bankene og finansinstitusjonene som er ansvarlige for å rapportere inn opplysninger. Det gjelder forbrukslån, kredittkort og kjøpskreditt. We have more than 2,100 passionate and curious employees who collaborate in 19 countries using analytics and scoring models to predict customer behavior, deliver remarkable insights, and ultimately find innovative solutions to enduring problems. Barne- og familiedepartementet har derfor pålagt alle banker og finansieringsforetak som tilbyr forbrukslån å rapportere inn gjeldsopplysninger til gjeldsinformasjonsforetak innen 1.

Next