Gange rolv. Rollo

Gange Rolv B

Gange rolv

King Harald raised a great force and gave out that he would proceed to South More. Den gamle storgarden Mære hadde opphavleg hov for Tor, blei kongsgard, og frå 1364 i eiga til erkebispen fram til reformasjonen. Det er ei kortfatta noregshistorie. At Roald on the island of Vigra, the youth-organisation «Mjølner» erected a monolith in the memory of Gange-Rolv. Some he will assign to be commanders of thousands and commanders of fifties, and others to plow his ground and reap his harvest, and still others to make weapons of war and equipment for his chariots.

Next

Rollo

Gange rolv

A History of Norway and the Passion and Miracles of the Blessed Olafr. He will take the best of your fields and vineyards and olive groves and give them to his attendants. Enligt som skrev Gesta Normannorum Ducum före 1060 var Rollo från Fakse i Danmark. Det er sikker dokumentasjonen som bygdebøker og slektsrekker treng, og slike nedteikningar finst det heller lite av før 1500-1600-tala. He proceeded westward to Orkney with it; and when Earl Einar heard that he was come, he fled over to Caithness. Skulle Snorre sin versjon vere påliteleg nokre hundre år etter dei hendingane? Lamberti by Stephen of Liége, provided models for Dudo's work. Two of his brothers were Ivar and Tore.

Next

Rollo

Gange rolv

Dette har den aktede magister Christopher Hiermann, en ærverdig gammel mann, dette distriktets foresatte og sogneprest, fortalt meg med stor troverdighet. På Roald på Vigra finst det ein levande tradisjon med segner om Gange-Rolv. Also shown as Rollon, Row, or Robert. Dacia is the middle-most of these. Han såg godt ut, men var tung, og dessutan snillare og meir gagnlaus enn andre. Føremålet med å lyge på heltane gilde trekk og storbragder frå fantasiverda, kan ha vore livat underhaldning, som også avspeglar vikingverdiar, oss imellom. Gange-Rolv i nordiske kilder: Kortforedrag holdt på Kunsthøgskolen i Oslo, 29.

Next

Rollo

Gange rolv

Det kan vere som det vil: Snorre og Orknøyingssagaen fortel at far til Ragnvald heitte Øystein Glumra. Nu har De altså sett det: Jeg vil bli desertør. Men det er meir: Ein viser at Rollon, med tolv generasjonar forfedrar, nok var danske, og at forfedrane til desse forfedrane var innvandra frå vestkysten av Noreg. Og i Leka, Nord-Trøndelag, hevdar dei at mor hans, Hild Rolvsdotter, dotter til Rolv Nevja, var frå Leka i Nord-Trøndelag. Gange-Rolv er blitt identifisert med Rollo, den første hertugen i Normandie.

Next

Gange

Gange rolv

Rolv var ein av fleire vikinghøvdingar som på Harald Hårfagres tid la under seg landområde i vest og sør. Further, Leah Shopkow has more recently argued that Carolingian writing, particularly two saints' lives, the ninth-century Vita S. Han overtok leiinga på skipet, og så gjekk det slag i slag. Gange-Rolv var son av Ragnvald Mørejarl og Hild, dotter av høvdingen Rolv Nevja, som han blei oppkalt etter. Han var større enn dei fleste, og så tung at ingen hest kunne bere han gjennom ein heil dag, så derfor måtte han stadig gå. Farfar og morfar Farfaren til Gange-Rolv etter soga. The earl of the Orkneys was his paternal uncle, succeeded by that uncle's son, that is, Rollo's cousin, and later again by his own brothers Hallad and Einar.

Next

Ganger Rolf

Gange rolv

Historians on the whole have doubted much in Dudo's book, for its historical details are inaccurate. Steenstrup 1876, 30, 31 Against a claim by the Danish Johannes Steenstrup in 1876, there is not one mention of Rollo in classical Danish sources. Spør kor gode menn og kvinner og godt øl er ifrå heller enn dårleg vare Det spelar kanskje inga stor rolle kor ein fæl røvar - son av ein mordbrennar-jarl - er født, men det er mange som gjer krav på vikingen Gange-Rolv, eller Rollon, den skandinaviske vikingen. Fornaldersagaene er norrøne sagaer med stoff frå tida før 800 og med mange segn- og eventyrdrag. He has been joined by Professor Per Holck of anatomy and biology professor Erika Hagel Berg at the University of Oslo. It has a heavy emphasis on battles.

Next