Ferje sandvikvåg halhjem 2020. Ferjetakst

Fjord 1

Ferje sandvikvåg halhjem 2020

Oppdatering av takster Takstene blir vanligvis oppdatert ved årsskiftet. Fleire ferjer gjer at talet på avgangar aukar til 44 det første året, og 54 avgangar frå 2020. Mellom anna er det no over to år sidan Hordaland fylkeskommune. Could someone help me with this please? Av: Heidi Eikremsvik, Stord24 Eli Skår, som reiser fast over fjorden, er ikkje imponert over generalprøven og fortel i ein Facebook-kommentar om fortvila tilsette i kiosken utan opplæring i kassasystemet, og dei visste ikkje kva maten kosta. English Halhjem is in the municipality of Os in the county of Hordaland. Det er spesielt innan energibruk og utslepp ein står framfor ei rivande utvikling i åra som kjem. Med lågare fart, går forureininga på kvar ferjetur markant ned.

Next

Ferjebillett i Fjord1

Ferje sandvikvåg halhjem 2020

. Vi ser at ferjenæringa kan spele ei viktig rolle i at samfunnet når måla for redusering av utslepp. Fylkeskommunale ferjesamband følger stort sett Riksregulativet for ferjetakster unntatt i Finnmark og Troms. One of the joys of driving long distances through western Norway is the many ferries that provide a natural break in the journey — as long as you're not in a rush, of course! Meir informasjon kan du lese i vår. Alle sambanda vil oppleve ei kraftig fornying av ferjemateriellet.

Next

GC2C9A6 Halhjem ferjekai (Traditional Cache) in Hordaland, Norway created by GadgetCats

Ferje sandvikvåg halhjem 2020

Nå er det vel bare Bjørklids igjen som har grå skrog? There is room for several hundred vehicles on this one, which to be fair is one of if not the biggest car ferry in operation in Norway. Universell utforming av fartøya og premiering av grøne løysingar er viktige drivarar for denne utviklinga, seier André Høyset, konstituert administrerande direktør i Fjord1. In 2006 Halhjem ferry terminal was upgraded to facilitate new, natural gas-propelled ferries, and is currently operated by Fjord1. At the time of writing April 2018 , the ferry costs 231kr for a car plus driver, with an extra 72kr charge made for each additional passenger, 36kr for kids. Dagens gassferjer brukar 40 minutt mellom Sandvikvåg og Halhjem. Når det gjeld satsane i den nye autopassordninga, så er dei fastsett av Vegvesenet, ifølgje Torkildsen. Driving on the vessel, staff direct you to a suitable parking spot, which could be on the main vessel deck above or in a basement level accessible via a ramp.

Next

Ferjebillett i Fjord1

Ferje sandvikvåg halhjem 2020

Norsk elbil-forening trur endringane vil få fleire til å velje elbil. Eit krav i kontrakten er at sambandet skal driftast av ferger med lavutslippsteknologi basert på eit gass-elektrisk framdriftsanlegg inklusive ei batteripakke. The lounge on the Sandvikvåg to Halhjem service was much bigger than I've seen on other vessels, with plenty of room to relax. Meals and snacks The kiosk was more substantial than many of Norway's car ferries, which usually sell coffee and a couple snacks. Tidlegare har elbileigarar måtte betale for sjåføren, men ikkje for elbilen på ferjene. Riksregulativet Riksregulativet for ferjetakster benyttes på ferjesamband der det er betaling både for kjøretøy og person.

Next

Reisande ikkje imponerte over oppstarten til Torghatten

Ferje sandvikvåg halhjem 2020

Most likely it is because the contract for running this ferry connection just recently was changed to a different ferry company, and Google have not caught up yet. «Serviceinnstilte i buene gjorde så godt dei kunne, men det såg trasig ut», seier han. I tildelingsbrevet forklarer Vegdirektoratet at Torghatten Nord vann tilbodskonkurransen der økonomien talde 80 prosent og miljø 20 prosent. Vegdirektoratet har nå avgjort at ferjeselskapet Torghatten Nord får overta drifta av strekninga i åtte år, frå 1. I forbindelse med kaiarbeid blir det fra torsdag kveld 2. For å få rabatt på disse sambandene må kjøretøyet ha. Just add some time to your schedule for a possible wait.

Next

Ferjebillett i Fjord1

Ferje sandvikvåg halhjem 2020

Fjord1 og Norled er blant dei første som no tek betalt for ladbare bilar på det statlege vegnettet. Utover at selskapet kjem til å skaffa heilt nye ferjer å setja inn på strekninga, ønskjer Torkildsen ikkje å utdjupa meir om korleis Torghatten Nord vil drifta sambandet, før avtalen er offisielt signert. Fjord1 og Skyss har signert kontrakt om rutepakke 2 Fjord1 skal frå 2020 setje i drift ytterlegare fire ferjesamband i Hordaland Fjord1 og Skyss, kollektivselskapet i Hordaland, har signer kontrakt om at Fjord1 skal drifte dei sambanda som ligg inne i rutepakke 2 Hordaland. Halhjem er mest kjent som et ferjested på E39, med ferjeanløp til Sandvikvåg på Stord i Fitjar kommune, og Våge på Tysnes. Informasjonskapslane er lagra i din nettlesar, og hjelp oss med å mellom anna halde statistikk på kor mange brukarar som besøker sida vår, og hugsar deg igjen når du besøker på nytt. Lang erfaring Vard er natruleg nok nøgd med å få kontrakta verd omlag 600 millionar norske kroner.

Next

Halhjem to Sandvikvag ferry schedule

Ferje sandvikvåg halhjem 2020

Overfartstida er på 45 minutt, og selskapet lovar 50 minutt frå avgang til avgang. You can stay in the vehicle, but most people head on up to the passenger area as the duration of this journey is around 40 minutes. On board the vessel On a sunny day, the views from the decks are beautiful but it can be pretty windy. Most locals know the schedules well, so even when the lanes are near-empty at five minutes before departure, there'll usually be a sudden influx of last-minute arrivals. Selskapet tok over strekninga frå årsskiftet etter Fjord1. A fjord road trip I strongly recommend taking a road trip around the to all visitors as it is a truly unique experience. Plass til 550 passasjerer Fergene blir bygd med eit romsleg bildekk med plass for 180 personbilar på hovuddekk.

Next