อ่าน doupo cangqiong. Doupo Cangqiong ตอนที่ 1

Doupo Cangqiong

อ่าน doupo cangqiong

I personally appreciate the 3D animation and art style. The protagonist is this cocky, weak lad who develops very well. The rest of the characters are not per se developing, yet you come to learn more about them, which is also fun and intriguing. So far, the story is good, but not outstanding. Yet I feel like they're still written pretty well. His powers, his reputation, and his promise to his mother. Despite that, it's highly enjoyable, hence I finished it in a couple of hours.

Next

Doupo Cangqiong

อ่าน doupo cangqiong

It isn't thát pretty, but very well done. The music and other sound effects are more present, which adds to the show. Overall 5 Story 5 Animation 5 Sound 5 Character 5 Enjoyment 5 I'm going to preface this review by saying that I've read the web novel and the manhua for Battle Through the Heavens, and both are quite excellent and are among my favorite xianxia series. Synopsis In a land where no magic is present. A land filled with alluring treasures and beauty, yet also filled with unforeseen danger. A land where the strong make the rules and weak have to obey. Overall 7 Story 6 Animation 7 Sound 7 Character 7 Enjoyment 7 As someone who is familiar with the Douluo Dalu series, this story doesn't feel quite refreshing or original.

Next

อ่านการ์ตูน Doupo Cangqiong มังงะ Doupo Cangqiong แปลไทย TH ตอนที่ 1 ถึง ตอนล่าสุด ครบทุกตอน

อ่าน doupo cangqiong

This anime adaptation however, is quite horrific: not only is the editing incredibly messy, with a lot of abrupt cuts that interrupt the flow, but the characters act nothing like their source material counterparts and entire scenes progress in a way that is hackneyed and incomprehensible. I can't go in further detail about character development due to spoilers. . Three years ago, Xiao Yan, who had shown talents none had seen in decades, suddenly lost everything. .

Next

Doupo Cangqiong

อ่าน doupo cangqiong

. . . . . .

Next

อ่านการ์ตูน Doupo Cangqiong มังงะ Doupo Cangqiong แปลไทย TH ตอนที่ 1 ถึง ตอนล่าสุด ครบทุกตอน

อ่าน doupo cangqiong

. . . . . .

Next

อ่านการ์ตูน Doupo Cangqiong มังงะ Doupo Cangqiong แปลไทย TH ตอนที่ 1 ถึง ตอนล่าสุด ครบทุกตอน

อ่าน doupo cangqiong

. . . . .

Next

Doupo Cangqiong

อ่าน doupo cangqiong

. . . . .

Next