Bø kommune nordland. Bø kommune (Nordland)

Bø, Nordland

Bø kommune nordland

. This W3C- unspecified was created with. Oppdrettsnæringen er betydelig i kommunen. Bø utstyrssentral er tilgjengelig i nærmiljøet, slik at alle kommunens innbyggere kan prøve nye aktiviteter og oppleve glede i å drive med et mangfold av sports- og friluftsaktiviteter. Veinettet er relativt godt utbygd.

Next

Category:Bø, Nordland

Bø kommune nordland

Du finner en guide til hvordan på. Nå kan du søke i 60 mediebaser til bibliotekene i Nordland samtidig. Vi gir deg navn, telefon, epostadresse, hjemmeside, kart og mer til mer enn 5. Dypbergartene størknet raskt, i løpet av de 10 millioner årene fram til 1 790 millioner år siden. Det er filetanlegg på Steinesjøen, Eidet, og. En person fra Bø kalles bøfjerding. Ellers har verkstedindustrien 14 prosent av næringens sysselsetting og bergverk ti prosent.

Next

Bø kommune nordland

Cục dân số dự tính dân số đô thị này sẽ tiếp tục giảm. Bø utstyrssentral låner ut sports- og friluftsutstyr helt gratis til liten og stor. Kommunen er med i Vesterålen regionråd sammen med , , , og. Disse strukturene består også av og , med innslag av , og mørk brungul. Bø kommune dekkes om lag 70% av gammelt av inntil 2 500 millioner års alder, bestående for det meste av og. Du kan også se Bø kommune Nordland på kartet eller snevre inn ditt søk om Bø kommune Nordland ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre. In some countries this may not be legally possible; if so: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Next

Bø, Nordland

Bø kommune nordland

Author Original by Permission Public domain Public domain false false This official Norwegian coat of arms is ineligible for copyright, but its usage is restricted according to Norwegian penal law, independent of the copyright status of the depiction shown here. Kommunen ligger på den vestre delen av , og regnes som en del av. Lensmannsgården på Vinje utgjør Bø bygdemuseum, som har en omfattende gjenstandssamling fra fiskerbondekulturen. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Dette stedet ble også valgt av Vesterålen kulturutvalg som sitt symbolske tusenårssted for Vesterålen. Massene stammer fra mantelen, og magmaen strømmet oppover og blandet seg delvis med arkeisk grunnfjell, og størknet allerede ganske dypt nede i jordskorpa.

Next

Bø (Nordland)

Bø kommune nordland

I Bø finnes det en rekke sagn og eventyrfortellinger om Draugen. Av noe yngre opprinnelse, men fortsatt svært gamle, er dypbergarter som , og omkring 1800 millioner år gamle som tilhører de såkalte. Steine har idrettshall og Straume har alpinbakke og kunstgressbane. Årlige Regine-dager etter forfatterinnen 1867—1939 som har bidratt til å holde i hevd den nordlandske eventyr- og fortellertradisjonen. Kommunen er deltaker i med skulpturen. Strandflaten er bred og velutviklet, særlig sentralt og sør i kommunen; her finnes betydelige myrstrekninger. Av omtrent samme alder er dypbergarten gabbro som dekker store områder ellers på denne halvøya ellers.

Next

Category:Bø, Nordland

Bø kommune nordland

Båtene hjemmehørende i Bø ilandførte 2014 fangster på i alt 66,8 millioner kroner hvorav 62 prosent torsk, sei og lignende arter og 37 prosent pelagisk fangst sild, makrell, lodde mv. I Føre kan man se steinkistene som ble funnet i 1955, da 11 graver fra ca. Bø kirke, helt sør i kommunen, er en i tømmer fra 1824 med blant annet prekestol og altertavle fra 1762 samt flere middelaldergjenstander. Turismen preges av mange små aktører som ofte har dette som binæring, og overnattingstilbudet er svært variert. Bø hører til Nordland , Vesterålen og. Navnet Bø er opprinnelig gårdsnavn og navnet på et gammelt kirkested.

Next

Bø kommune nordland

På utenfor Vinje finnes den største samling i Nord-Norge fra. En stor del av fangsten ilandføres utenfor kommune. Jordbruket er vesentlig basert på melkeproduksjon og sauehold. Bø grenser til Øksnes i nordøst og Sortland i øst. Dette området hadde 271 innbyggere.

Next

Category:Bø, Nordland

Bø kommune nordland

Slitne, men fornøyde elever dro hjem etter en trivelig skol. Golfstrømmen stryker forbi like ved Jennegga og egga der er også en kjent fiskebanke for alle som fisker langs kysten. Av de bosatte yrkestakerne i Bø har 19 prosent arbeid utenfor kommunen, sju prosent i Sortland og tre prosent i de øvrige kommunene i Vesterålen 2015. Data og Internett Vi tilbyr datamaskiner og iPad for bruk av publikum, samt tilgang på trådløst internett inne i våre lokaler. Høyeste punkt er Pikstauren, 688 moh.

Next