Auksjon klett. Brukthandler fratatt bevillingen

AUKSJONSFORRETNING

Auksjon klett

Lokalene skal godkjennes av politiet. Noen driver virksomheten på hobbybasis. I Trondheim har politiet en liste på ikke mindre enn 280 navn på folk som har bevilling til å drive brukthandel. Heller ikke Bjørn Andersen bruker data, han holder seg til protokoller og en intern kodemerking av varene. Frem til år 2000 drev politiet regelmessig kontroll, men siden har denne virksomheten ligget nede på grunn av politiets arbeide med sammenslåing av politidistrikt og omorganisering. Nå er kontrollvirksomheten gjenopptatt og siden i høst har Håvard Uhlin Hansen og Fritz Rambech fra Sentrum politistasjon besøkt 15¿-¿20 bevillingsinnehavere relativt jevnlig.

Next

AUKSJONSFORRETNING

Auksjon klett

Nå handler han mest på auksjoner og noe på Fretex. Da kunne vi sjekke varene opp mot våre lister over tyvegods, sier Uhlin Hansen. I Trondheim er det litt uklart hvor mange som driver brukthandel i en eller annen form. I år har vel det skjedd ved et par anledninger, sier Andersen. Bruker ikke data Håvard Uhlin Hansen oppfordrer bruktbransjen til å legge vareoversikten inn på data, men har så langt liten interesse.

Next

Bent Lundsrud AS Auksjoner: Forside

Auksjon klett

Årsaken er nok at det nå begås færre boliginnbrudd i Trondheim og at antikkbransjen er blitt mer forsiktige med hva de kjøper inn. Det gjorde han for å bistå politiet. Daniel Alm og Camilla Lehtivuori får skryt av Håvard Uhlin Hansen og Fritz Rambech for god merking og protokollføring. Han får beskjed av politiet om at alle varene som ligger fremme i butikken må merkes. Listen teller 280 navn, men ikke alle gir beskjed når de flytter eller slutter. Det omfatter også bruktbilforretninger og virksomheter innen for eksempel salg av brukte hvitevarer og klær. Flere selger på messer, men de må fylle ut egenerklæring før de drar.

Next

Brukthandler fratatt bevillingen

Auksjon klett

Bjørn Andersen forteller at han har nesten helt sluttet å kjøpe fra private. Men man klarte ikke å spore opp eierne og følgelig sto Andersen igjen med tapet, så det har han sluttet med. Bjørn Andersen får beskjed om å levere flyttemelding, slik forskriftene krever. Butikkene blir godkjent for en femårsperiode. Den som selger ting til en brukthandel må være over 18 år og vise legitimasjon. Et fåtall av dem driver det man kan kalle antikvitetsbutikker.

Next

Brukthandler fratatt bevillingen

Auksjon klett

Ifølge politiet har personen ikke vist vilje til å drive etter lover og forskrifter. Han hadde tidligere butikk på Bakklandet, og skal nå åpne den nye forretningen. . Det er sjelden politiet nå kommer over tyvegods i forretningene. Politiet ønsker å hindre at det blir omsatt tyvegods. Mye spennende dukker stadig opp. Varer til en verdi av over 300 kroner skal merkes og det skal av protokollen fremgå av hvem og når gjenstandene ble kjøpt.

Next

AUKSJONSFORRETNING

Auksjon klett

Tømming og rydding av leiligheter og hus, henting av ting som ønskes solgt, gårds- og sæterauksjoner. Kontrollene viser at to med bevilling har avviklet virksomheten, uten å gi beskjed. Også Møllenberg Antikk fikk uanmeldt besøk av politiet da Adresseavisen ble med. Varene skal ligge minst 14 dager urørt før de blir solgt. Ja alt vi finner av salgbare ting i hus rundt omkring eller som oppdragsgiver leverer til auksjon.

Next

Bent Lundsrud AS Auksjoner: Forside

Auksjon klett

Færre boliginnbrudd Det er også blitt færre telefoner fra folk som har hatt innbrudd og som lurer på om forretningen kan ha fått inn tyvegodset. Og det ser man allerede resultatet av. Camilla sier de kjøper det meste fra Sverige, og synes det er fint at politiet kommer på kontroll. Kjøpte tyvegods Andersen forteller at han ved et par anledninger kjøpte tyvegods med viten og vilje. Uhlin Hansen sier politiet legger stor vekt på å oppnå gjensidig tillit og holde en jevnlig kontakt med bransjen.

Next

Bent Lundsrud AS Auksjoner: Forside

Auksjon klett

Det har ført til at én nå mister retten til å kjøpe og selge brukte gjenstander. . . . .

Next