Abs givare. Antiblockeringssystem

S: Luftmassegivare och ABS givare Marea mfl

Abs givare

Om man tänker sig en punkt, belägen ca 10 cm rakt ovanför centrum på fjädringsklockan, sedan flyttar man denna punkt ca 10 cm rakt framåt. Jordkontakt via den skruv som håller givaren är utesluten. Låsbygeln måste petas undan med t. Klart och tydligt avbrott i någon givares kabel. Remove the front wheel speed sensor. Unplug the electrical connector for the wheel speed sensor.

Next

S: Luftmassegivare och ABS givare Marea mfl

Abs givare

Avbrott i själva givaren, kan svårligen uppstå på fler än två sätt. I de flesta fallen har systemet inverkat långt innan föraren ens uppfattat den begynnande sladden. Avbrott eller för svag puls är uteslutna i detta sammanhang. Förekommer positioner i artikelbeskrivningen gäller det alltid att vänster är förarsida och höger är passagerarsida. Förfaringssättet har som syfte att säkra flera olika kontaktpunkter.

Next

How to DIAGNOSE the ABS Sensor problem

Abs givare

Problemet med intermittenta fel kan vara att det har försvunnit just när man sätter igång att mäta. Ett par sladdar med honor behövs för test ute vid givarkontakterna och ett par hanar vid datorns kontakt. Det är där fukten kommer in och hjälper till att fullborda kontakten. Kontakt mot jord ger ingen anledning för hemmameckaren att kassera givaren. Kapslingen är gjord av tunn plåt och är lätt att skada när givaren demonteras, t. Unplug the electrical connector for the wheel speed sensor and remove the retaining bolt with a socket wrench.

Next

Abs

Abs givare

Disconnect the brake drum or brake caliper and bracket depending on which is present on that wheel. Visst, det går att felsöka enbart med hjälp av instrumentets originalsladdar, men jag lovar, den övningen tär på Din livslängd som hemmameckare. Detta fel kan inte ses utifrån. Bilder och beskrivning som närmast följer har Xantia serie I som förebild. Paketets ena ände avisoleras så gott det går och löds därefter till kabeln. Sedan kan man mäta fram om avbrottet är i kabeln eller i givaren.

Next

ABS

Abs givare

Så pass att man får plats med en eltejp kring givaren. Plug in the electrical connector to the wheel speed sensor. Givarlindningen har endast en väg att få kontakt med jord. Install the new wheel speed sensor by reversing the removal steps. Slipa bara ändarna vänligt gradfria och avrundade, så att inte kontakterna skadas.

Next

FELSÖKNING ABS

Abs givare

Den är dock till stora delar allmängiltig och bör i dessa delar kunna användas mer eller mindre rakt av för flertalet andra modeller. Några enstaka tiondels mm i avvikelse gör inget. Men detta är inte särskilt kritiskt. Denna bild är lämplig att skriva ut och ha bredvid när man mäter givarna. Den slocknar antingen efter något hundratal meters körning, eller inte förrän efter flera km körning, beroende på vad som utlöst felsignalen. Systemet fick begränsad användning inom bilindustrin då det ansågs alltför dyrt och opålitligt. Allt från en 1999 Marea 20V, passar säker fler också.

Next